• پنج شنبه،24 آبان 1397
  • ورود
اوقات شرعی
0°C ابری

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

             • کتاب های منتشر شده
      • نوشته های من