• پنج شنبه،03 فروردین 1396
  • ورود
اوقات شرعی
16°C نیمه ابری

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

             • کتاب های منتشر شده
      • نوشته های من