اوقات شرعی
25°C تمام ابری

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    25°C
    باد: 23 km/hفشار هوا: 30305 mbarرطوبت: 21%
    دمای واقعی: 24°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هواسه شنبه
    چهار شنبه
    پنج شنبه
    جمعه
    شنبه
    بیشترین24°C26°C25°C24°C24°C
    کمترین14°C15°C13°C13°CN/A