اوقات شرعی
11°C 

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    11°C
    باد: 6 km/hفشار هوا: 30034 mbarرطوبت: 45%
    دمای واقعی: 11°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هواسه شنبه
    چهار شنبه
    پنج شنبه
    جمعه
    شنبه
    بیشترین26°C16°C17°C19°C21°C
    کمترین4°C6°C5°C8°CN/A