اوقات شرعی
4°C 

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    4°C
    باد: 6 km/hفشار هوا: 30440 mbarرطوبت: 49%
    دمای واقعی: 4°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هواجمعه
    شنبه
    یک شنبه
    دو شنبه
    سه شنبه
    بیشترین7°C10°C10°C11°C14°C
    کمترین0°C-1°C-2°C-2°CN/A