اوقات شرعی
25°C تمام ابری

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 44
    کد: 137430
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

    مناظرات علمی

    مناظرات علمی

     مناظرات علمی

     مناظرات علمی

    ردیف

    موضوع

    نعداد حاضرین

    تاریخ

    1

    بررسی مقالات مذهب عقل، چرا سنت گرا نیستیم، مبانی فکری غرب در نگرش به شخصیت زن،رمانتیسم و تفکر اجتماعی

    38نفر

    7/5/95

    2

    بررسی مقالات جداانگاری دین و دنیا،نقدی بر قرائت رسمی از دین،

    35نفر

    21/5/95

    3

    بررسی مقالات عقل علیه عقل،روشنگری و عصر عقلانیت، مسایل زنان و سه رویکرد تئوریک، دنیا گرایی

    35نفر

    4/6/95

    4

    بررسی مقالات پایه های زیستی دبر تقاوتهای زن و مرد، تفاوتهای روان شناختی و رفتاری زنان و مردان، نگاهی به تعریف زن و مرد،روان شناسی زن و مرد، هویت جنسی مادران و دختران...

    25نفر

    1/7/95

    5

    بررسی مقالات حق متفاوت، برابری یا تفاوتهای حقوقی ، جنسیت و فلسفه حقوق، تحلیل فلسفی از رابطه ارزشمندی و جنسیت، آیا زن و مرد دو جنس مخالفند

    26نفر

    15/7/95

    6

    بررسی مقالات رابطه ارزشمندی و جنسیت، تحلیل تفاوتهای جنسیتی، بازخوانی هویت جنسی، نقشهای جنسیتی، تفاوتهای هویت و نقشهای جنسیتی

    17نفر

    29/7/95

    7

    بررسی مقالات نقدنابرابرانگاری افراطی جنسیتی در معرفت شناسی فیمینیستی، فیمینیسم خاستگاه کنوانسیون،

    20نفر

    13/8/95

    8

    بررسی مقالات حقوق زن در اسلام از نصر حامد ابوزید1، حقوق زن در اسلام 2، فیمینیسم و اعتزال نو، بررسی بخشهایی از کتاب اسلام و تفاوتهای جنسیتی آقای حسین بستان

    15نفر

    4/9/95

    9

    بررسی مقالات عقلانیت پست مدرن، نقد تقریر حامد ابوزید، بررسی بخشهایی از کتاب زن در اسلام خانم علاسوند، بررسی بخشهای باقیمانده کتاب آقای بستان

    20نفر

    18/9/95

    10

    بررسی مقاله نواندیشی و مساله زنان ، بررسی بخشهای باقیمانده کتاب زن در اسلام خانم علاسوند

    20نفر

    2/10/95

     

    تعداد بازدید: 44
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر