اوقات شرعی
4°C 

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • بخشهای خبری

   • صفحه اصلی سرویس خبر
    جلسه سی و نهم فقه زنان استاد حق پناه
    سی و نهمین جلسه فقه زنان استاد حق پناه برگزار گردید.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۹/۰۸  
    جلسه سی و هشتم فقه زنان استاد حق پناه
    سی و هشتمین جلسه فقه زنان استاد حق پناه برگزار گردید.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳  
    گزارش نشست چهارم دانش خانواده
    این نشست در تاریخ 20/7/96در سالن اجتماعات مدرسه علمیه اسلام شناسی در ساعت 15 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳  
    جلسه سی و هفتم فقه زنان استاد حق پناه
    سی و هفتمین جلسه فقه زنان استاد حق پناه برگزار گردید.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳  
    جلسات نقد و بررسی
    جلسات نقد و بررسی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  
    مناظرات علمی
    مناظرات علمی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  
    نشست های علمی
    نشست های علمی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  
    جلسه سی و ششم فقه زنان استاد حق پناه
    سی و ششمین جلسه فقه زنان استاد حق پناه برگزار گردید.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  
    جلسه سی و پنجم فقه زنان استاد حق پناه
    سی و پنجمین جلسه فقه زنان استاد حق پناه برگزار شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  
    فصلنامه تابستان 1396
    فصلنامه تابستان 1396
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۳