اوقات شرعی

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • دستاوردها
    دستاوردها

     1- 

    2-

    3-

     

    تعداد بازدید :288
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: