اوقات شرعی

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

     
   • بخشهای خبری

   • صفحه اصلی سرویس خبر
    کارکرد درون خانواده و بیرون خانواده تاثیرات فراوانی در سن ازدواج دارد
    دهمین نشست تخصصی دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده با موضوع " جامعه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶  
    نشست تخصصی روش شناسی مطالعات میان رشته ای در حوزه زن و خانواده
    نشست تخصصی روش شناسی مطالعات میان رشته ای در حوزه زن و خانواده برگزار می شود
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۸  
    کنفرانس علمی "حقوق زن در خانواده و اجتماع"
    مرکز تخصصی زن و خانواده اسلام شناسی کنفرانس علمی "حقوق زن در خانواده و اجتماع" ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۲۸  
    شی گشتگی زنان ارمغان مدرنیسم
    نشست تخصصی با موضوع اقتضائات مدرنیته و پیدایی پرسشهای جدید درحوزه زن و خانواده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۱  
    قوانین و مقررات حقوق عمومی و خصوصی در ارزش گذاری حقوق زن در خانواده و اجتماع نقش به سزایی دارد.
    نشست تخصصی دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن وخانواده برگزار شد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۱  
    زنان اسوه ای که شیعیان در حوزه زن و خانواده دارند هیچ یک از فرق و ادیان دیگر ندارند.
    نشست علمی مرکز تخصصی زن و خانواده مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا سلام الله ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰  
    قانونمند کردن روابط زن و مرد در عرصه جامعه از مهمترین وظایف فقه حکومتی است.
    نشست علمی جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب برگزار شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۱۲  
    اصل طهارت در سلامت خانواده و هویت افراد جایگاه ویژه دارد
    ششمین نشست دوره تربیت پژوهشگر در حوزه زن و خانواده برگزار شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۲  
    نشست پنجم تربیت پزوهشگر در حوزه زن و خانواده برگزارگردید.
    نشست پنجم تربیت پزوهشگر در حوزه زن و خانواده برگزارگردید.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۰۱  
    فمنیسم اسلامی خواستار خوانش مدرن دین است
    برگزاری چهارمین نشست تربیت پژوهشگر زن وخانواده
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴