• پنج شنبه،01 اسفند 1398
  • ورود
اوقات شرعی

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

       
      • بخشهای خبری

      • صفحه اصلی سرویس خبر